GIÁM ĐỐC NGUYỄN TUÂN, CO-FOUNDER XSOFT

Ông Nguyễn Tuân là người có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lập trình công nghệ thông tin. Ông đã từng làm việc, chịu trách nhiệm những dự án lớn về công nghệ từ những công ty công nghệ hàng đầu như IBM, Google, HGAV Hàn Quốc

Xem thêm