TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA XSOFT

GIÁ TRỊ CỘNG ĐỒNG

Với lịch sử ra đời vào năm 2008 trong bối cánh internet nở rộ  phát triển mạnh ở Việt Nam XSOFT đã tạo ra cộng đồng hàng triệu đơhàng bán sách thông qua giao dịch mua bán hàng online với thương hiệu sách trực tuyến XBOOK, nay với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI áp dụng trong các chiến lược marketing online cho doanh nghiệp, XSOFT đã đóng gói 2 dòng sản phẩm cực kỳ giá trị 2 phần mềm XSEO  XFACE từ năm 2015 đến nay 2019  4 năm phát triển, XSOFT đã làm lên kỳ tích áp dụng cho gần 30 nghìn doanh nghiệp   nhân áp dụng 2 bộ sản phẩm phần mềm thông minh này

Xem thêm