Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển XSOFT

Với lịch sử 10 năm phát triển, từ cuối năm 2008 đến nay XSOFT đã tạo lập được rất nhiều giá trị lớn hơn giá trị đầu tư
Xem thêm

Tầm nhìn chiến lược

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của XSOFT

XSOFT đã đóng gói 2 dòng sản phẩm cực kỳ giá trị 2 phần mềm XSEO và XFACE. Đến nay đã 8 năm phát triển từ 2015 đến 2023 hiện nay, XSOFT đã làm lên kỳ tích vớ 50,651 website sử dụng phần mềm XSEO. Lượt tải phần mềm lên đến 728,348 với 182,027 từ khóa leo Top Google.

Xem thêm

CEO&Founder

Giám đốc Nguyễn Tuân, CO-Founder XSOFT

Ông Nguyễn Tuân là người có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lập trình công nghệ thông tin. Ông đã từng làm việc, chịu trách nhiệm những dự án lớn về công nghệ từ những công ty công nghệ hàng đầu như IBM, Google, HGAV Hàn Quốc
Xem thêm