NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TẠO RA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

 

 
Như vậy 3 điều kiện để chúng ta có trí tuệ: 
1. Môi trường sống. 
2.  Ký ức. 
3.  Ra quyết định.
Hiện nay, trí tuệ nhân tạo đã đủ năng lực để thu thập thói quen và hành vi của một cá nhân sau đó dựa trên thói quen đó sẽ ra quyết định xử lý thông tin phù hợp. Đem lại những giá trị cụ thể. 
Năm 2020 có khoảng 30 tỷ thiết bị được kết nối internet gấp hơn 4 lần dân số thế giới. Đặc biệt vào năm 2025 sẽ có khoảng 200 tỷ thiết bị được kết nối internet gấp 25 lần dân số thế giới. Có nghĩa bình quân mỗi người trên trái đất sẽ có 25 thiết bị được kết nối internet.
                                                             

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được tích hợp vào mọi thiết bị trong gia đình hay thiết bị công nghiệp hoặc chính AI tích hợp với AI thông qua giao thức IoT - Internet of Thing (vạn vật kết nối) và tất cả các thiết bị này gọi là môi trường và điều kiện của AI, AI vẫn cần bộ phận xử lý trung tâm là hệ thống server và các phần mềm xử lý nó như là bộ não là khối óc của con người.
Trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo về cơ bản là giống nhau, có điều con người là tự nhiên tạo ra còn trí tuệ nhân tạo là con người tạo ra, hoạt động của con người là thiên về phản ứng hóa học, hoạt động của trí tuệ nhân tạo là thiên về điện tử và quang học và định luật vật lý.
 
Tốc độ phản ứng hóa học thì luôn chậm chạm hơn rất nhiều tốc độ điện tử của dòng điện, của quang học và ánh sáng. Ví dụ để di chuyển từ Hà Nội tới Sài Gòn thì phản ứng hóa học là hành trình của con Kiến, còn trí tuệ nhân tạo là hành trình của 1 chiếc không lực.
Như vậy trí tuệ nhân tạo là xu hướng là sứ mệnh là bắt buộc con người phải triển khai trong quá trình phát triển nền văn minh.

Nguyễn Tuân ngày 21/10/2021

Bài viết được trích dẫn và tham khảo bởi website Jan Nguyễn : http://jannguyen.com/nhung-nguyen-tac-co-ban-tao-ra-tri-tue-nhan-tao/791/230.html
 

GỬI Ý KIẾN

IOT CHO NHÀ THÔNG MINH - XU HƯỚNG TẤT YẾU TRONG TƯƠNG LAI

IoT cho nhà thông minh - Xu hướng tất yếu trong tương lai

Xem thêm

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO AI NHƯ THẾ NÀO TRONG CUỘC SỐNG

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI như thế nào trong cuộc sống

Xem thêm

NHỮNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HỮU ÍCH TRONG CUỘC SỐNG

Những ứng dụng công nghệ hữu ích trong cuộc sống

Xem thêm