GIÁM ĐỐC NGUYỄN TUÂN, CO-FOUNDER XSOFT

 
Ông Nguyễn Tuân là người có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lập trình công nghệ thông tin. Ông đã từng làm việc, chịu trách nhiệm những dự án lớn về công nghệ từ những công ty công nghệ hàng đầu như IBM, Google, HGAV Hàn Quốc
- Năm 2004: Chuyên viên lập trình công ty CT-IN thuộc bộ thông tin và truyền thông.
- Năm 2005: Trưởng phòng phát triển hệ thống phần mềm công ty HTC việt Nam
- Năm 2006: Phát triển hệ thống phần mềm công ty FPT
- Năm 2006 - 2008: Phát triển hệ thống phần mềm công ty IBM JAPAN
- Năm 2008 đến nay: CEO công ty phát triển công nghệ phần mềm XSOFT
- Năm 2008 – 2012: CEO Siêu thị sách trực tuyến XBOOK
- Năm 2013 - 2015: CIO Công ty Global Technology HGAV Korea
- Năm 2015 – 2018:  nhà sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị CEO, CTO công ty phần mềm SEO Việt Nam – XSOFT
- Năm 2018: Thành lập thương hiệu mới PSOFT

Dưới đây là toàn bộ tiểu sử về Giám đốc Nguyễn Tuân, CO-Founder XSOFT từ năm 2018 đến hiện tại: 
 


GỬI Ý KIẾN