Tư vấn CNTT
Giải pháp
Kiến thức
Hỗ trợ
Liên hệ
Hỏi đáp thường gặp
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Tuân
Nguyễn Tuân:
Gia Kim Tu
Gia Kim Tu:
Công ty công nghệ phần mềm XSOFT
Tel: 04 6 2922 446
Hotline:090 451 01 02
info@xsoft.com.vn
xsoft.com.vn
Số người online
44
Số lượt truy cập
0
 Tư vấn - Tư vấn CNTT
Tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng phần cứng nhờ công nghệ ảo hóa
Công nghệ ảo hóa giúp doanh nghiệp triển khai các giải pháp mạng đơn giản, tiết kiệm chi phí đầu tư cho phần cứng, giảm tiêu hao năng lượng, công tác quản trị mạng và bảo mật hệ thong dễ dàng và an toàn hơn

Cơ bản về điện toán đám mây
Người ta định nghĩa một cuộc cách mạng là một sự thay đổi trong cách mọi người
suy nghĩ và hành xử, sâu sắc về bản chất và rộng lớn về phạm vi. Theo định nghĩa
đó, điện toán đám mây quả thực là một cuộc cách mạng. Điện toán đám mây đang tạo
ra một sự thay đổi cơ bản trong kiến trúc máy tính, phát triển phần mềm và các
công cụ và tất nhiên, cả trong cách chúng ta lưu trữ, phân phối và sử dụng thông
tin. Mục đích của bài này là để giúp bạn trở thành một bộ phận thực tế của của
cách mạng, để cho bạn có thể sử dụng nó để mang lại lợi nhuận và chất lượng cuộc
sống riêng của bạn.

Trang bị dụng cụ cho các đám mây
Nếu bạn là một nhà phát triển hoặc nhà thử nghiệm phần mềm, bạn có thể nghĩ
rằng tất cả điều này nghe có vẻ to tát nhưng không hoàn toàn chắc chắn nếu nó có
tầm quan trọng với bạn. Cuối cùng, điều này để dành cho các quản trị viên, có
đúng không? Đây là một ý kiến chung đầu tiên, nhưng nó không xem xét một số lợi
ích rõ ràng rằng điện toán đám mây có thể cung cấp các nhóm phát triển và thử
nghiệm

SOA và điện toán đám mây
Điện toán đám mây trước đây có nhiều công nghệ nổi tiếng. Có điện toán tiện ích, điện toán lưới, ảo hóa, các siêu giám sát và một máy chủ về các công nghệ khác. Một quan niệm về công nghệ không phải lúc nào cũng tiến hành hội thoại đám mây (nhưng chắc chắn nên) là SOA. SOA (Kiến trúc hướng dịch vụ) đã đóng một vai trò để cho phép điện toán đám mây trở thành những gì hôm nay và nó cũng nên đóng một vai trò quan trọng trong sự tiến triển của điện toán đám mây

Các đám mây chung, riêng và lai
Với những gì đang hy vọng là một định nghĩa có thể chấp nhận được về điện toán đám mây phía sau chúng ta, chúng ta hãy xem xét các tầng của đám mây

Giải phẫu đám mây
Với những gì đang hy vọng là một định nghĩa có thể chấp nhận được về điện toán đám mây phía sau chúng ta, chúng ta hãy xem xét các tầng của đám mây. Hình 1 là một sự đúc kết về sự nhất trí nhất về ba thành phần nguyên tắc của một mô hình đám mây. Hình này phản ánh chính xác các quy mô của khối công nghệ thông tin khi nó liên quan đến chi phí, yêu cầu không gian vật lý, bảo trì, quản lý, giám sát quản lý và sự lỗi thời

Điện toán đám mây cho doanh nghiệp: Phần 1: Bắt giữ đám mây
Nhìn lại những công nghệ đã qua gần đây của chúng tôi, thì rõ ràng rằng xu hướng
điện toán đám mây đã sắp đến lúc, kể từ khi điện toán phân tán và các công nghệ
liên quan của nó (như điện toán lưới và SOA) được chấp nhận rộng rãi. Bây giờ là
điện toán đám mây, nhưng vẫn còn có rất nhiều câu hỏi về công nghệ mới này. Phần
1 của loạt bài này thảo luận về điện toán đám mây nói chung, sau đó mổ xẻ các
tầng đám mây, trình bày các kiểu đám mây khác nhau, cùng với lợi ích và nhược
điểm của chúng và giải thích tại sao xu hướng này lại quan trọng đối với các nhà
phát triển doanh nghiệp