Văn bản
Tài liệu tham khảo
Hỗ trợ
Liên hệ
Hỏi đáp thường gặp
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Tuân
Nguyễn Tuân:
Gia Kim Tu
Gia Kim Tu:
Công ty công nghệ phần mềm XSOFT
Tel: 04 6 2922 446
Hotline:090 451 01 02
info@xsoft.com.vn
xsoft.com.vn
Số người online
44
Số lượt truy cập
0
 Văn bản - Văn bản
Văn bản chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
             

Văn bản chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015"
        

Văn bản Tổng cục Dạy nghề
           

Luật đấu thầu
      

Nghị định 58CP - Lựa chọn nhà thầu
        

Nghị định 85 CPP