Văn bản
Tài liệu tham khảo
Hỗ trợ
Liên hệ
Hỏi đáp thường gặp
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Tuân
Nguyễn Tuân:
Gia Kim Tu
Gia Kim Tu:
Công ty công nghệ phần mềm XSOFT
Tel: 04 6 2922 446
Hotline:090 451 01 02
info@xsoft.com.vn
xsoft.com.vn
Số người online
44
Số lượt truy cập
0
 Văn bản
Máy tính bảng: Quá trình phát triển và xu hướng tương lai
Máy tính bảng đã có sự hình thành và phát triển khá lâu, tuy nhiên trong 10 năm gần đây thì cùng với điện thoại di động, nó đã làm thay đổi đời sống người dùng cũng như trong công việc.

Văn bản Tài liệu tham khảo
   Văn bản
Văn bản chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
             

Văn bản chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015"
        

Văn bản Tổng cục Dạy nghề
           

Luật đấu thầu
      

Nghị định 58CP - Lựa chọn nhà thầu
        

Nghị định 85 CPP
     

   Tài liệu tham khảo
Mẫu đề án