Tư vấn CNTT
Giải pháp
Kiến thức
Hỗ trợ
Liên hệ
Hỏi đáp thường gặp
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Tuân
Nguyễn Tuân:
Gia Kim Tu
Gia Kim Tu:
Công ty công nghệ phần mềm XSOFT
Tel: 04 6 2922 446
Hotline:090 451 01 02
info@xsoft.com.vn
xsoft.com.vn
Số người online
44
Số lượt truy cập
0
  SOA và điện toán đám mây
Điện toán đám mây trước đây có nhiều công nghệ nổi tiếng. Có điện toán tiện ích, điện toán lưới, ảo hóa, các siêu giám sát và một máy chủ về các công nghệ khác. Một quan niệm về công nghệ không phải lúc nào cũng tiến hành hội thoại đám mây (nhưng chắc chắn nên) là SOA. SOA (Kiến trúc hướng dịch vụ) đã đóng một vai trò để cho phép điện toán đám mây trở thành những gì hôm nay và nó cũng nên đóng một vai trò quan trọng trong sự tiến triển của điện toán đám mây
Tìm kiếm

Hệ thống tìm kiếm thông minh, Nhận biết tìm mã văn bản hoặc phân tích tìm kiếm

  Tương tự
Tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng phần cứng nhờ công nghệ ảo hóa
Cơ bản về điện toán đám mây
Trang bị dụng cụ cho các đám mây
Các đám mây chung, riêng và lai
Giải phẫu đám mây
Điện toán đám mây cho doanh nghiệp: Phần 1: Bắt giữ đám mây
   Hình 3. Các dịch vụ đám mây
Điện toán đám mây trước đây có nhiều công nghệ nổi tiếng. Có điện toán tiện ích, điện toán lưới, ảo hóa, các siêu giám sát và một máy chủ về các công nghệ khác. Một quan niệm về công nghệ không phải lúc nào cũng tiến hành hội thoại đám mây (nhưng chắc chắn nên) là SOA. SOA (Kiến trúc hướng dịch vụ) đã đóng một vai trò để cho phép điện toán đám mây trở thành những gì hôm nay và nó cũng nên đóng một vai trò quan trọng trong sự tiến triển của điện toán đám mây

Điện toán đám mây trước đây có nhiều công nghệ nổi tiếng. Có điện toán tiện
ích, điện toán lưới, ảo hóa, các siêu giám sát và một máy chủ về các công nghệ
khác. Một quan niệm về công nghệ không phải lúc nào cũng tiến hành hội thoại đám
mây (nhưng chắc chắn nên) là SOA. SOA (Kiến trúc hướng dịch vụ) đã đóng một vai
trò để cho phép điện toán đám mây trở thành những gì hôm nay và nó cũng nên đóng
một vai trò quan trọng trong sự tiến triển của điện toán đám mây.

Theo nhiều cách, điện toán đám mây có thể được xem như một phần mở rộng của
các ứng dụng SOA trước đây và vào trong ứng dụng và cơ sở hạ tầng vật lý. Khi
các doanh nghiệp và các nhà cung cấp đám mây có vẻ như cung cấp các giải pháp,
thì mục tiêu cơ bản của họ sẽ là cho phép cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của
doanh nghiệp như một dịch vụ. Các bài học đã được biết để tích hợp và cung cấp
các ứng dụng doanh nghiệp như dịch vụ rời rạc cũng phải được áp dụng như các
tầng cơ sở hạ tầng được tổ chức và được cung cấp như dịch vụ. Ứng dụng và cơ sở
hạ tầng vật lý, giống như các ứng dụng trong SOA, phải có thể phát hiện ra, có
thể quản lý và có thể quản trị. Lý tưởng, phải rất giống với SOA, các tiêu
chuẩn mở sẽ phát triển để chỉ ra cách các dịch vụ được phát hiện, được tiêu
dùng, được quản lý và được quản trị. Các tiêu chuẩn này sẽ tổng hợp toàn bộ vòng
đời của một giải pháp đám mây.

Hình 3 thu hút ý tưởng của cách tiếp cận đám mây ba tầng và nó hiển thị cách
mỗi một trong các tầng đó về cơ bản là các dịch vụ cung cấp cho một SOA tổng
thể. Trong một số trường hợp, các dịch vụ trong hai tầng dưới cùng được trình
bày như một phần của SOA, nhưng quan trọng là bạn nhận ra cách tiếp cận dựa trên
dịch vụ cho tất cả các tầng của đám mây.

Công ty công nghệ phần mềm XSOFT- Tel: Tel: 04 6 2922 446- Fax: Hotline:090 451 01 02
Địa chỉ: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Liên hệ từ 8h đến 20h các ngày trong tuần trừ cả ngày chủ nhật

© 2019 Công ty công nghệ phần mềm XSOFT