Tư vấn CNTT
Giải pháp
Kiến thức
Hỗ trợ
Liên hệ
Hỏi đáp thường gặp
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Tuân
Nguyễn Tuân:
Gia Kim Tu
Gia Kim Tu:
Công ty công nghệ phần mềm XSOFT
Tel: 04 6 2922 446
Hotline:090 451 01 02
info@xsoft.com.vn
xsoft.com.vn
Số người online
44
Số lượt truy cập
0
  Giải phẫu đám mây
Với những gì đang hy vọng là một định nghĩa có thể chấp nhận được về điện toán đám mây phía sau chúng ta, chúng ta hãy xem xét các tầng của đám mây. Hình 1 là một sự đúc kết về sự nhất trí nhất về ba thành phần nguyên tắc của một mô hình đám mây. Hình này phản ánh chính xác các quy mô của khối công nghệ thông tin khi nó liên quan đến chi phí, yêu cầu không gian vật lý, bảo trì, quản lý, giám sát quản lý và sự lỗi thời
Tìm kiếm

Hệ thống tìm kiếm thông minh, Nhận biết tìm mã văn bản hoặc phân tích tìm kiếm

  Tương tự
Tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng phần cứng nhờ công nghệ ảo hóa
Cơ bản về điện toán đám mây
Trang bị dụng cụ cho các đám mây
SOA và điện toán đám mây
Các đám mây chung, riêng và lai
Điện toán đám mây cho doanh nghiệp: Phần 1: Bắt giữ đám mây
Với những gì đang hy vọng là một định nghĩa có thể chấp nhận được về điện toán đám mây phía sau chúng ta, chúng ta hãy xem xét các tầng của đám mây. Hình 1 là một sự đúc kết về sự nhất trí nhất về ba thành phần nguyên tắc của một mô hình đám mây. Hình này phản ánh chính xác các quy mô của khối công nghệ thông tin khi nó liên quan đến chi phí, yêu cầu không gian vật lý, bảo trì, quản lý, giám sát quản lý và sự lỗi thời

Với những gì đang hy vọng là một định nghĩa có thể chấp nhận được về điện
toán đám mây phía sau chúng ta, chúng ta hãy xem xét các tầng của đám mây. Hình
1 là một sự đúc kết về sự nhất trí nhất về ba thành phần nguyên tắc của một mô
hình đám mây. Hình này phản ánh chính xác các quy mô của khối công nghệ thông
tin khi nó liên quan đến chi phí, yêu cầu không gian vật lý, bảo trì, quản lý,
giám sát quản lý và sự lỗi thời. Hơn nữa, các tầng này không chỉ biểu diễn một
giải phẫu đám mây, mà chúng còn biểu diễn giải phẫu của công nghệ thông tin nói
chung.

Các tầng tạo nên một đám mây bao gồm:

 • Các dịch vụ ứng dụng

  Tầng này có lẽ là hầu như quen thuộc với người dùng Web hàng ngày. Tầng các
  dịch vụ ứng dụng này lưu trữ các ứng dụng phù hợp với mô hình SaaS. Đây là những
  ứng dụng chạy trong một đám mây và được cung cấp theo yêu cầu về các dịch vụ cho
  người dùng. Đôi khi các dịch vụ này được cung cấp miễn phí và các nhà cung cấp
  dịch vụ tạo ra doanh thu từ những thứ khác như là các quảng cáo Web và nhiều khi
  các nhà cung cấp ứng dụng tạo ra doanh thu trực tiếp từ việc sử dụng dịch vụ. Âm
  thanh quen thuộc quá phải không? Nó có lẽ làm như vậy kể từ khi hầu hết tất cả
  chúng ta đã sử dụng chúng. Nếu bạn đã từng gửi tệp thuế của bạn trực tuyến bằng
  cách sử dụng Turbo taxe, kiểm tra thư của bạn khi sử dụng Gmail hoặc Yahoo Mail
  hoặc theo kịp các cuộc hẹn khi sử dụng Google Calendar, thì bạn đã quen thuộc
  với tầng trên cùng của đám mây. Đây chỉ là một vài ví dụ về các kiểu ứng dụng
  này. Thật vậy có hàng ngàn ứng dụng SaaS và số lượng phát triển hàng ngày nhờ
  các công nghệ Web 2.0.

  Có lẽ không hoàn toàn rõ ràng với đa số công chúng về việc có nhiều ứng dụng
  trong tầng các dịch vụ ứng dụng được chuyển trực tiếp tới cộng đồng doanh
  nghiệp. Ở đó có lưu trữ các yêu cầu phần mềm có sẵn để xử lý bảng lương, quản lý
  nguồn nhân lực, cộng tác, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý mối quan hệ đối
  tác kinh doanh và nhiều hơn nữa. Các ví dụ phổ biến về các yêu cầu này bao gồm
  IBM® Lotus® Live, IBM Lotus Sametime®, Unyte, Salesforce.com, Sugar CRM, và
  WebEx.

  Trong cả hai trường hợp, các ứng dụng được cung cấp qua mô hình SaaS làm lợi
  cho người tiêu dùng bằng cách giải phóng cho họ khỏi việc cài đặt và bảo trì
  phần mềm và các ứng dụng có thể được sử dụng thông qua các mô hình cấp phép có
  hỗ trợ trả tiền để sử dụng các khái niệm.

 • Các dịch vụ nền tảng

  Đây là tầng ở đó chúng ta thấy cơ sở hạ tầng ứng dụng nổi lên như là một tập
  hợp các dịch vụ. Dịch vụ này nhưng không bị hạn chế tầng giữa như là một dịch
  vụ, truyền thông như là một dịch vụ, tích hợp như là một dịch vụ, thông tin như
  là một dịch vụ, kết nối như một dịch vụ, v.v. Các dịch vụ ở đây được dành để hỗ
  trợ cho các ứng dụng. Các ứng dụng này có thể đang chạy trong đám mây và chúng
  có thể đang chạy trong một trung tâm dữ liệu doanh nghiệp truyền thống hơn. Để
  đạt được khả năng mở rộng cần thiết trong một đám mây, các dịch vụ khác nhau
  được đưa ra ở đây thường được ảo hóa. Các ví dụ về các đề nghị trong phần này
  của đám mây bao gồm các ảnh ảo của IBM® WebSphere® Application Server virtual
  images, Amazon Web Services, Boomi, Cast Iron, và Google App Engine.Các dịch vụ
  nền tảng này cho phép người tiêu dùng chắc chắn rằng các ứng dụng của họ được
  trang bị để đáp ứng các nhu cầu của người dùng bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng
  ứng dụng dựa theo yêu cầu.

 • Các dịch vụ cơ sở hạ tầng

  Tầng đáy của đám mây là tầng các dịch vụ cơ sở hạ tầng. Ở đây, chúng ta thấy
  một tập hợp các tài sản vật lí như các máy chủ, các thiết bị mạng và các đĩa lưu
  trữ được đưa ra như là các dịch vụ được cung cấp cho người tiêu dùng. Các dịch
  vụ ở đây hỗ trợ cơ sở hạ tầng ứng dụng - bất kể cơ sở hạ tầng đó đang được cung
  cấp qua một đám mây hay không- và nhiều người tiêu dùng hơn. Cũng như với các
  dịch vụ nền tảng, sự ảo hóa là một phương pháp thường được sử dụng để tạo ra chế
  độ phân phối các nguồn tài nguyên theo yêu cầu. Ví dụ về các dịch vụ cơ sở hạ
  tầng bao gồm IBM Bluehouse, VMware, Amazon EC2, Microsoft Azure Platform, Sun
  ParaScale Cloud Storage và nhiều hơn nữa.

  Các dịch vụ cơ sở hạ tầng tập trung vào vấn đề trang bị đúng các trung tâm dữ
  liệu bằng cách đảm bảo công suất điện toán khi cần thiết. Ngoài ra, do thực tế
  là các kỹ thuật ảo hóa thường được sử dụng trong tầng này, nên có thể thấy rõ sự
  tiết kiệm chi phí do việc sử dụng nguồn lực hiệu quả mang lại.

Công ty công nghệ phần mềm XSOFT- Tel: Tel: 04 6 2922 446- Fax: Hotline:090 451 01 02
Địa chỉ: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Liên hệ từ 8h đến 20h các ngày trong tuần trừ cả ngày chủ nhật

© 2019 Công ty công nghệ phần mềm XSOFT