Tư vấn phần mềm
Các gói phần mềm
Software cloud
Hỗ trợ
Liên hệ
Hỏi đáp thường gặp
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Tuân
Nguyễn Tuân:
Gia Kim Tu
Gia Kim Tu:
Công ty công nghệ phần mềm XSOFT
Tel: 04 6 2922 446
Hotline:090 451 01 02
info@xsoft.com.vn
xsoft.com.vn
Số người online
44
Số lượt truy cập
0
 Sản phẩm
Tư vấn phần mềm Các gói phần mềm
Software cloud
   Tư vấn phần mềm
Hiểu cơ bản về ERP
Enterprise Resource Planning(Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp)

Công nghệ
Để xây dựng hệ thống, yếu tố kỹ thuật công nghệ (giải pháp kỹ thuật ) là rất quan trọng, vì thế việc lựa chọn công nghệ, Kỹ thuật phải phù hợp với thực trạng hạ tầng cơ sở truyền thông tại các cơ quan đơn vị tham gia tham gia triển khai hệ thống cũng như đáp ứng được các yêu cầu của các thành phần ứng dụng.

Quy trình triển khai hệ thống phần mềm tại XSOFT
Dựa vào những thông tin và yêu cầu thiết kế của khách hàng, phân tích rõ ràng mục đích, yêu cầu, của công ty

Quy trinh
Dựa vào những thông tin và yêu cầu thiết kế của khách hàng, phân tích rõ ràng mục đích, yêu cầu, của công ty

   Các gói phần mềm
   Software cloud